شاسی کوچک

تولید تخته شاسی و چاپ عکس روی شاسی همچنین تخته شاسی هایِ طرح دار و تخته شاسی های چند تکه بطور کلی چاپ روی شاسی با چاپ بهترین نوع کاغذِ چاپ به رویِ مرغوب ترین صفحاتِ MDF در این مجموعه نیز بصورت مکانیزه ، و بدون دخالت دست با ماشین آلات مخصوص صورت می گیرد.
چاپ عکس روی تخته شاسی 15*10

چاپ عکس روی تخته شاسی 15*10

چاپ عکس روی تخته شاسی 30*20

چاپ عکس روی تخته شاسی 30*20

چاپ عکس روی تخته شاسی 30*30

چاپ عکس روی تخته شاسی 30*30

چاپ عکس روی تخته شاسی 40*30

چاپ عکس روی تخته شاسی 40*30

چاپ عکس روی تخته شاسی 60*30

چاپ عکس روی تخته شاسی 60*30