تعرفه طراحی

  • این لیست صرفا جهت اطلاع از تعرفه خدمات طراحی می باشد.
  • سفارش خدمات طراحی فقط در صورت سفارش چاپی قابل انجام می باشد.
  • جهت سفارش خدمات طراحی با واحد فروش تماس بگیرید.

* اجرای مجدد لوگو 160,000 تومان می باشد.
* برای طراحی لوگو با واحد فروش تماس بگیرید.