فلکسی کره کیفیت عالی

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 6 تومان
  • بستن جزییات

توجه : در صورتی که پرتی کار قابل ملاحظه باشد؛با اطلاع تلفنی سفارش لغو یا مابه التفاوت آن دریافت می گردد.

* در صورت نیاز به سفیدی در متراژ طول و عرض قید گردد در غیر این صورت چاپ بدون سفیدی تحویل می گردد

فلکسی کره کیفیت عالی

آپلود کردن فایل طراحی

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .psd, .zip, .rar, .pdf