فاکتورA5 سه برگی ساده (تحریر 80 + زیر الوان ) چهار رنگ

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 407 تومان
  • بستن جزییات

 

  • در ابعاد فایل، فضا برای پرفراژ و صحافی منگنه دسته فاکتور را در نظر بگیرید.
  • در طراحی، فضا برای شماره زنی اختصاص دهید.
  • تیراژ براساس  1000 یا 2000 یا 3000 شماره می باشد

 

فاکتورA5 سه برگی ساده (تحریر 80 + زیر الوان ) چهار رنگ

آپلود طرح رو

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .psd, .pdf