فاکتورA4 سه برگی NCR (کاربن لس) تک رنگ سورمه ای

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 595 تومان
  • بستن جزییات

 

  • در ابعاد فایل، فضا برای پرفراژ و صحافی منگنه دسته فاکتور را در نظر بگیرید.
  • در طراحی، فضا برای شماره زنی اختصاص دهید.
  • تیراژ براساس  1000 یا 2000 یا 3000 شماره می باشد

 

فاکتورA4 سه برگی NCR (کاربن لس) تک رنگ سورمه ای

آپلود طرح رو

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .psd, .pdf