برچسب شیشه ای خوانا 1000 تایی

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 214,500 تومان
  • بستن جزییات

* ابعاد کار تحویلی، به علت برش، از هر طرف حدود 2 میلیمتر کو چکتر از ابعاد ثبت شده در این فرم خواهد بود. همچنین ابعاد خود فایل ارسالی مد نظر قرار نخواهد گرفت

* ابعاد تقریبی پس از برش 8*4.6

* زمان تحویل 10 روز کاری

برچسب شیشه ای خوانا 1000 تایی

آپلود کردن طرح

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .psd, .zip, .rar, .pdf