استیکر شیشه ای کیفیت معمولی

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 3 تومان
  • بستن جزییات

توجه : لطفا عرض کار خود را در عرض های 127,150,106 تعیین گردد. در صورتی که پرتی کار قابل ملاحظه باشد؛با اطلاع تلفنی سفارش لغو یا ما به التفاوت آن دریافت می  گردد.

استیکر شیشه ای کیفیت معمولی

آپلود کردن فایل طراحی

فرمت های مجاز : .jpg, .tif, .psd, .zip, .rar, .pdf